Dag: 22 april 2023

tankar kring integrering och specialskolor

1986 lades Tomtebodaskolan ner, och därmed försvann mycket av den samlade kompetens som fanns under samma tak på en skola för synskadade elever. Tomteboda blev istället ett resurscenter som skulle erbjuda spetskompetens till föräldrar, lärare och övrig personal som arbetade runt de synskadade barnen. Eleverna blev hänvisade till att gå integrerat på en vanlig skola […]

Read More