Dag: 29 februari 2024

SMYF HÖLL ÅRSMÖTE!

Föreningen Synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar, förkortad SMYF, höll sitt årsmöte lördagen den 17 februari 2024. SMYF är en ung förening, bildad 18 oktober 2021, som har medlemmar över hela landet. Mötet hölls digitalt och leddes av den för ändamålet inbjudne UppsalapolitikernMikael ”Mike” Eriksson. 2023 års omfattande verksamhetsberättelse godkändes utan invändningar. Då föreningen ännu inte har […]

Read More

KOM OCH KÄNN HISTORIENS VINGSLAG!

Datum: 2024-03-20Tid: 18.00-19.30Plats: digitalt via teamsSista anmälningsdag: 2024-03-15 Nu är det återigen dags för oss att bjuda in medlemmar och övriga intresserade till vår digitala scen, där Jonas Pettersson kommer att framföra gamla låtar från Unga Synskadades (nuvarande Unga med Synnedsättnings) breda repertoar. Låtarna kommer att varvas med lite historiska återblickar från US verksamhet genom […]

Read More