Välkommen till SMYF

Föreningen Synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar

Föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar förkortat SMYF. SMYF bildades år 2021. SMYF är en landstäckande, religiöst och partipolitiskt obunden intressepolitisk organisation av och för synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar.

vill du läsa mer om föreningen klicka här

Detta skulle kunna var en medlem i SMYF. Fötterna på en person som följer ett ledstråk med sin käpp.

Organisationen vänder sig till dig som är synskadad och har en eller flera ytterligare funktionsnedsättningar. Hos oss finns även möjlighet att bli stödjande medlem om du är anhörig eller arbetar nära vår målgrupp.

Vår uppgift är att tillvarata målgruppens intressen inom olika samhällsområden som är aktuella för våra medlemmar. Vi sprider även kunskap om gruppen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar till beslutsfattare, personal inom vård, omsorg och skola. För oss är det väldigt viktigt att alla skall känna sig välkomna och våga göra sin röst hörd! att varje medlem får växa som individ och känner sig värdefull.
SMYF är en fristående organisation från synskadades riksförbund.

SMYF och SFF är inte samma sak!

Tyckare du det är förvirrande med alla förkortningar, nätverk och organisationer läs mer här så hoppas vi du förstår.

SMYF huvudsakliga uppgift

  • att sprida kunskap om synskadade med ytterligare funktionsnedsättningars situation till myndigheter, personal inom hälso- och sjukvård och omsorg, beslutsfattare, organisationer och allmänheten
  • att erbjuda stöd för synskadade personer med ytterligare funktionsnedsättningar samt till deras familjer.
  • att skapa samhörighet mellan medlemmarna och ge utrymme för kunskapsinhämtning samt erfarenhetsutbyten.
  • att samarbeta med nätverk och organisationer relaterade till olika typer av funktionsnedsättningar.