om SMYF

Föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar förkortat SMYF. Föreningen bildades år 2021 Föreningen är en landstäckande, religiöst och partipolitiskt obunden intressepolitisk organisation av och för synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar.

SMYF vänder sig till dig som är synskadad och har en eller flera ytterligare funktionsnedsättningar. Hos oss finns även möjlighet att bli stödjande medlem om du är anhörig eller arbetar nära vår målgrupp.

Vår uppgift är att tillvarata målgruppens intressen inom olika samhällsområden som är aktuella för våra medlemmar. Vi sprider även kunskap om gruppen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar till beslutsfattare, personal inom vård, omsorg och skola. För oss är det väldigt viktigt att alla skall känna sig välkomna och våga göra sin röst hörd! att varje medlem får växa som individ och känner sig värdefull.

Detta skulle kunna var en medlem i SMYF. Bilden föreställer fötterna på en person som följer ett ledstråk med sin käpp.

Föreningens huvudsakliga uppgift

  • att sprida kunskap om synskadade med ytterligare funktionsnedsättningars situation till myndigheter, personal inom hälso- och sjukvård och omsorg, beslutsfattare, organisationer och allmänheten
  • att erbjuda stöd för synskadade personer med ytterligare funktionsnedsättningar samt till deras familjer.
  • att skapa samhörighet mellan medlemmarna och ge utrymme för kunskapsinhämtning samt erfarenhetsutbyten.
  • att samarbeta med nätverk och organisationer relaterade till olika typer av funktionsnedsättningar.

SMYF från start till nutid

Synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar förkortat SMYF är en avknoppning från Synskadades riksförbund, SRF.
Meningen från början var att bilda en branschorganisation och på det sättet bli en del av SRF. När föreningen bildades 2021 gick Viljorna isär och det forna nätverket splittrades och vissa ville fortsätta jobba i ett nätverk under SRF, nätverket bytte då namn till SFF. SMYF blev en förening med en tillfällig styrelse bestående av arbetsgruppen som på uppdrag av nätverket bildat föreningen SMYF, Måns Högström var då ordförande. 2023 valdes en fulltalig styrelse och vår nuvarande Ordförande Ulrika Willberg valdes, aktiviteten i föreningen SMYF drog igång med full styrka.

våra ordföranden genom åren

Andra bra organisationer

andra bra organisationer kan till exempel var någon av dessa