SMYF och SFF är inte samma sak!

Föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar förkortat SMYF. Föreningen bildades år 2021. SMYF är en landstäckande, religiöst och partipolitiskt obunden intressepolitisk organisation av och för synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar.

Förening eller nätverk?

SFF är ett nätverk inom SRF, synskadades riksförbund. Detta innebär att SFF är en liten del av en större organisation där beslutsvägarna är längre.

logga SRF
våran egen logga, Föreningen Synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar
Org nr 802543-3569

Föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar förkortat SMYF är till skillnad från SFF en fristående organisation. SMYF jobbar för våra medlemmars bästa och står enade i viktiga frågor. SFF däremot är starkt beroende av sin moderorganisation Synskadades riksförbund som är en renodlad intresseorganisation för synskadade.

Relationerna mellan SMYF och SFF

Ett samarbete skulle gynna gruppen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar.
Föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar förkortat SMYF skulle med glädje föra hela gruppens talan och därmed skapa en starkare opinion för vår gemensamma sak. SRF nätverkets ståndpunkt i frågan om ett samarbete eller samgående med Föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar förkortat SMYF är ytterst problematisk.

SMYF från start till nutid

Synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar förkortat SMYF är en avknoppning från Synskadades riksförbund, SRF.
Meningen från början var att bilda en branschorganisation och på det sättet bli en del av SRF. När föreningen bildades 2021 gick Viljorna isär och det forna nätverket splittrades och vissa ville fortsätta jobba i ett nätverk under SRF, nätverket bytte då namn till SFF. SMYF blev en förening med en tillfällig styrelse bestående av arbetsgruppen som på uppdrag av nätverket bildat föreningen SMYF, Måns Högström var då ordförande. 2023 valdes en fulltalig styrelse och vår nuvarande Ordförande Ulrika Willberg valdes, aktiviteten i föreningen SMYF drog igång med full styrka.