Hälsning från medlemsansvarig

Hej jag heter Måns och är medlemsansvarig i SMYF föreningen Synskadade Med Ytterligare Funktionsnedsättningar.

Föreningen bildades år 2021. SMYF är en landstäckande, religiöst och partipolitiskt obunden organisation av och för synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar. SMYF är alltså inte en del av Synskadades riksförbund, SRF.

SMYF logga

Jag skulle höra om du är intresserad av ett medlemskap i SMYF?
Som medlem i SMYF Har du möjlighet att påverka din egen situation! Vi jobbar aktivt med frågor som rör synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar.
Som stödjande medlem kan du som är anhörig eller närstående eller om du bara känner sympati med gruppen vara med och stötta organisationen så väl praktiskt som ekonomiskt.

För oss är det inte något problem om du vill vara med i SRF och SMYF samtidigt.

Synskadades riksförbund, SRF är ju duktiga på frågor som rör enbart synskada men som medlem i SMYF Har du större möjlighet att påverka när det gäller Synskada med ytterligare funktionsnedsättningar vi jobbar även aktivt med dessa frågor.

Vi har i dagsläget digitala träffa ungefär två gånger i månaden, ett medlemsmöte och en samtalsträff. På medlemsmötena är det något intressant föredrag medan samtalsträffarna är ett mer fritt samtal. På samtalsträffarna pratar vi om de vi tycker är intressant och känns viktigt att prata om just nu.

Bli medlem i SMYF du med!