MÖTE

Onsdagen den 3 maj höll Anita Mäki ett medlemsmöte inom föreningen Synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar, SMYF. Hon berättade om vilken glädje hon känner när hon skapar någonting. Anita berättade också att skapandet för hennes egen del började när hon var riktigt liten. Hon talade om att hon pratade för sig själv, återberättade allt som hände runtomkring henne, gjorde om händelserna till egna små berättelser. Anita rekommenderade varmt att arbeta med keramik trots att man inte såg eller hade någon ytterligare funktionsnedsättning men enligt Anita kan du till och med måla fast du är blind. Musik är ett annat sätt att skapa harmoni i livet och det går alldeles utmärkt trots att du inte ser. Anita berättade också om sitt eget skrivande samt om antologin Som vi ser det, Synskadade berättar.

Anita hoppades att hon med sin berättelse kunnat inspirera andra till att utveckla sin egen kreativitet på det sätt människor själva vill. Du kan läsa hela berättelsen om skapandets glädje på Facebooksidan Synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar.

Trevlig läsning.