SMYF Årsmöte 2024

Så har ett verksamhetsår snart gått till sin ände och det har blivit dags för SMYF årsmöte 2024, ta chansen att vara med och rösts och påverka så SMYF blir en ännu bättre och starkare organisation.
Du som röstberättigad medlem får rösta på årsmötet. Är du inte redan medlem bli det nu

Välkommen till digitalt årsmöte 2024

Kallelse till SMYF årsmöte 2024!

Härmed kallas du till Föreningen för synskadade med ytterligare funktionsnedsättningars årsmöte Lördagen den 17 februari kl. 13.00 via Teams.

Vi beräknar att vara klara ca kl. 16.00.

Årsmötet kommer att behandla Verksamhetsberättelse för 2023, verksamhetsplan och budget för 2024, ekonomiska handlingar samt val till styrelse. Vi ska även behandla ett nytt stadgeförslag och ta ställning till om vi ska söka medlemskap i Funktonsrätt Sverige. Anmälan görs direkt på sidan eller.

anmäl dig här har du motioner till årsmötet skicka in dem här
senast den 29 januari. Eventuella motioner skall vara insända till oss senast den 29 januari. 

Årsmöteshandlingar samt information om hur du ansluter dig till Teams skickas efter att anmälningstiden gått ut. De som önskar handlingar men ej har för avsikt att delta på årsmötet kan beställa dessa.

Väl mött!

Styrelsen


Vill du läsa mer om hur ett årsmöte går till klicka här